Chi tiết giảng viên

  • Personal Trainer
  • Phoenix Fitness & Yoga Center

Bằng cấp :

  • Vận động viên tại Liên đoàn cử tạ thể hình Việt Nam

Kinh nghiệm : 

  • 6 năm tập luyện thể hình
  • Kinh nghiệm 3 năm huấn luyện viên chuyên nghiệp về các phương pháp giảm cân

Thế mạnh :

  • Fitness
  • Body Building
  • Dinh dưỡng
Bodybuilding 95%
Cardio & Cycling 88%
Yoga Fitness 75%
Boxing & Dancing 70%