Chi tiết giảng viên

  • Trainer Cardio
  • Phoenix Fitness & Yoga Center

Kinh nghiệm : 

  • 4 năm tập luyện thể hình
  • Từng làm Huấn luyên viên tại hệ thống Vital Fitness

Thế mạnh :

  • Fitness
  • Body Building
  • Dinh dưỡng
Bodybuilding 95%
Cardio & Cycling 88%
Yoga Fitness 75%
Boxing & Dancing 70%