Chi tiết giảng viên

  • Personal Trainer
  • Phoenix Fitness & Yoga Center

Bằng cấp :

  • Kiện tướng quốc gia võ thuật 

Kinh nghiệm : 

  • 8 năm vận động viên của Trung tâm Thể dục thể thao
  • Kinh nghiệm 4 năm tập luyện thể hình
  • Chuyên gia các phương pháp giảm cân giảm mỡ

Thế mạnh :

  • Võ cổ truyền
  • Boxing
  • Kickboxing
Bodybuilding 95%
Cardio & Cycling 88%
Yoga Fitness 75%
Boxing & Dancing 70%