Khi các hội viên nhí tham gia lớp BootCamp tại Phoenix, sẽ được học những bài tập và những trò chơi vận động cá nhân và đồng đội giúp trẻ em vận động, tăng độ bèn và độ linh hoạt.

Khác với các môn thể thao bình thường, BootCamp là hoạt động nhóm nhiều người. Có những động tác nặng và mệt hơn. Trong lớp học, nếu cá nhân nào tập sai, đi trễ hoặc vi phạm bất kỳ quy định nào thì cả đội sẽ bị phạt theo. Điều này giúp mọi người có ý thức, tự giác và dần dần sẽ tự áp dụng vào trong cuộc sống.

45 +

Minutes

600 +

Calories Burnt

85 %

Workout Intensity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Class Schedule

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trainers